Първо място за Донита Стоянова за есе от конкурса "Бог е любов". Браво на Дони.

Първо място за Донита Стоянова за есе от конкурса "Бог е любов". Браво на Дони.

Първо място за Донита Стоянова за есе от конкурса "Бог е любов". Браво на Дони.