Свободни места по класове за записване на учениците за 2023-2024 учебна година

Свободни места по класове за записване на учениците за 2023-2024 учебна година

I - II клас – 9 свободни места

III клас – 11 свободни места

IV клас – 12 свободни места

V - VI клас – 4 свободни места

VII клас – 9 свободни места