Прием на ученици в ГЦОУД - начален етап в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево

Прием на ученици в ГЦОУД - начален етап в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево

Прием на ученици в ГЦОУД - начален етап в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево