Адаптиран урок на ученик със СОП във втори клас

Адаптиран урок на ученик със СОП във втори клас

Адаптиран урок на ученик със СОП във втори клас