Награждаване на ученици за участие в конкурс "Пъстър Великден"

Награждаване на ученици за участие в  конкурс "Пъстър Великден"

Награждаване на ученици за участие в конкурс "Пъстър Великден"