Прием на ученици във II-VII клас в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево

Прием на ученици във II-VII клас в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево

Прием на ученици във II-VII клас в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево