Награждаване на победителите в конкурса „Направи добро на Коледа“, организиран от Общински детски комплекс и Община Пазарджик!

Награждаване на победителите в конкурса „Направи добро на Коледа“, организиран от Общински детски комплекс и Община Пазарджик!

Награждаване на победителите в конкурса „Направи добро на Коледа“, организиран от Общински детски комплекс и Община Пазарджик!

???? Пожелаваме на нашите ученици още много успехи и творчески изяви!
Търсете вдъхновение във вашия талант и се наслаждавайте на пътя към постиженията си. ❤️