• ОУ "Васил Левски" - с. Звъничево
    ОУ "Васил Левски" - с. Звъничево
    Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.
  • Новини
    Новини
    В ОУ "Васил Левски" беше създаден модерен STEM кабинет по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
ОУ "Васил Левски", с. Звъничево

ОУ "Васил Левски", с. Звъничево

Добре дошли!

Главна ценност в образователната система е ДЕТЕТО. ОУ”Васил Левски”-с.Звъничево осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо традиции и новаторство за стимулиране развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик, като знаещ, търсещ, мотивиран за себереализация и изява посредством:

Екип от педагози, който поставя детето на центъра на всяка мисъл, дело и слово.

Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и значима страна в процеса на обучение.