Освежаване на училищния двор

Освежаване на училищния двор

Освежаване на училищния двор

Ученици и учители със съвместни усилия, много смях и веселба освежиха двора на любимото училище.