Обществен съвет

Обща информация

Обществен съвет

Обществен съвет при ОУ "Васил Левски" - село Звъничево

Председател: 

1. Сийка Запринова Атанасова - представител на родителите

 

Членове:

  1. Виолета Георгиева Савова - представител на родителите
  2. Любка Йорданова Атанасова - представител на родителите
  3. Марияна Влахова- Аджова - представител на финансиращия орган
  4. Иванка Панкова - резервен представител на финансиращия орган
  5. Албена Рамадан Мехмед - резервен член на родителите
  6. Людмила Минева - резервен член на родителите