Практически тест на вътрешноучилищен кръг на състезание по БДП през учебната 2023-2024 година.

Практически тест на вътрешноучилищен кръг на състезание по БДП през учебната 2023-2024 година.