Прием на ученици в първи клас в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево

Прием на ученици в първи клас в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево

Прием на ученици в първи клас в ОУ „Васил Левски“ – село Звъничево