Прием

Обща информация за приема в ОУ "Васил Левски" с. Звъничево

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. 

Необходими документи за постъпване в ОУ "Васил Левски" с. Звъничево

- Писмено заявление от родителите (настойниците) - по образец;
- Копие от Акта за раждане на детето;
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

 



Свободни места по класове за записване на учениците за 2023-2024 учебна година

I - II клас – 9 свободни места III клас – 11 свободни места IV клас – 12 свободни места V - VI клас – 4 свободни места VII клас – 9 свободни места

Научи повече